กระดาษเช็ดมือ CENCLEAN

กระดาษเช็ดมือ ชนิดแผ่น
กระดาษเช็ดมือ CENCLEAN กระดาษเช็ดมือแบบ 1 ชั้น และแบบ 2 ชั้น กระดาษเช็ดมือ CENCLEAN เน้นคุณภาพ ซึมซับน้ำได้ดี ไม่มีสารเรืองแสง ใช้ประหยัดคุ้มค่า ทำจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100% ไม่เปื่อยยุ่ยและขาดง่ายขณะเช็ดมือเมื่อเปียกน้ำ กระดาษเช็ดมือ CENCLEAN ไม่ใช้คลอรีนหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม มีขนาดให้เลือกหลากหลาย บรรจุต่อห่อ แต่ละแผ่นพับซ้อนเกี่ยวต่อเนื่องกันตลอดห่อ สามารถใช้กับเครื่องจ่ายกระดาษเช็ดมือ ซึ่งสามารถควบคุมการดึงให้เลื่อนออกมาได้ครั้งละ 1 แผ่น ได้รับเครื่องหมายรับรองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากสถาบันระหว่างประเทศ FSC และได้รับเครื่องหมาย ISO14001 การจัดการสิ่งแวดล้อมจากสถาบันระหว่างประเทศ มีการบรรจุหีบห่อชั้นนอกเป็นกล่องกระดาษหนา บรรจุกล่องละเท่าๆ กัน แต่ละห่อ ห่อด้วยพลาสติก พร้อมข้อมูลบรรจุภัณฑ์บนหีบ บรรจุ ขนาดบรรจุ จำนวนแผ่น เครื่องหมายการค้า และ วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต กระดาษเช็ดมือ CENCLEAN มีให้เลือกหลายหลายทั้ง M-fold L-fold และแบบ Interfold