องค์กรของเรา

ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2542 สินค้าของเรา คือ  กระดาษทิชชู หลากหลายรายการ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสุขอนามัยที่มีคุณภาพดี เราจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในประเทศ เช่นภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาล โรงแรม สถาบันการศึกษา ร้านอาหาร อาคารสำนักงาน โรงงาน สถานบันเทิง สถานที่สถานะ ฯลฯ เราจำหน่ายสินค้าในราคาที่คุ้มค่า และบริการส่งมอบสินค้าในเวลาที่นัดหมายตรงเวลา และการบริการที่เป็นมิตร

รางวัลจากการบริการ

หลังจากที่ได้มีการตัดสินใจอย่างจริงจังและแน่วแน่ตามหลักธรรมาภิบาลในธุรกิจนี้  ดังนั้นทุกวันจึงทำงานหนักขึ้น เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดีขึ้น ทำไม? เนื่องจาก ‘ความชื่นชมจากผู้บริโภคแรงบันดาลใจของเรา’


องค์กรของเราได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ถึง 3 ปีซ้อน นั้นแสดงให้เห็นถึงมาตราฐานที่เชือถึอได้