ประวัติ

[row v_align=”middle”] [col span=”6″ span__sm=”12″]

 

องค์กรของเรา

ก่อตั้งขึ้นในปี พ. ศ. 2542 สินค้าของเรา คือ  กระดาษทิชชู หลากหลายรายการ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสุขอนามัยที่มีคุณภาพดี เราจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในประเทศ เช่นภาครัฐและเอกชน โรงพยาบาล โรงแรม สถาบันการศึกษา ร้านอาหาร อาคารสำนักงาน โรงงาน สถานบันเทิง สถานที่สถานะ ฯลฯ เราจำหน่ายสินค้าในราคาที่คุ้มค่า และบริการส่งมอบสินค้าในเวลาที่นัดหมายตรงเวลา และการบริการที่เป็นมิตร

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_slider nav_size=”normal” timer=”3000″] [ux_image id=”1052″] [ux_image id=”1021″] [ux_image id=”1023″] [ux_image id=”1025″] [ux_image id=”1017″] [/ux_slider] [/col] [/row] [row v_align=”middle”] [col span=”6″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 22px 0px” align=”center”] [ux_image id=”187″ width=”59″] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]

รางวัลจากการบริการ

หลังจากที่ได้มีการตัดสินใจอย่างจริงจังและแน่วแน่ตามหลักธรรมาภิบาลในธุรกิจนี้  ดังนั้นทุกวันจึงทำงานหนักขึ้น เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดีขึ้น ทำไม? เนื่องจาก ‘ความชื่นชมจากผู้บริโภคแรงบันดาลใจของเรา’


[/col] [/row] [row v_align=”middle”] [col span=”6″ span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px 0px 0px” align=”center”]

องค์กรของเราได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ถึง 3 ปีซ้อน นั้นแสดงให้เห็นถึงมาตราฐานที่เชือถึอได้

[/col] [col span=”6″ span__sm=”12″] [ux_image id=”483″] [/col] [/row]