วิธีการสั่งซื้อ

1. เลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการซื้อ

2. เพิ่มในรถเข็นซื้อหรือขอใบเสนอราคา

3. กรอกที่อยู่จัดส่ง

4. เลือกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเครดิต

5. ยืนยันการสั่งซื้อของคุณ และรับการยืนยันสินค้าทางไปรษณีย์

6. การชำระเงินผ่านเว็บไซต์ / อีเมล์ / โทรสาร

7. บริษัท ส่งมอบให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

เงื่อนไขการจัดส่ง
  • บริษัท จะจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าตอบสนองต่อคำสั่งซื้อโดยส่งใบนำส่งสินค้าไปยัง บริษัท หรือยืนยัน พนักงานขายเท่านั้น 
  • บริษัท จัดส่ง ภายในวันทำการ (จันทร์ – ศุกร์) ยกเว้นวันหยุดราชการ โดย บริษัท จะแจ้งวันที่จัดส่งให้ลูกค้าก่อน หากไม่สามารถจัดส่งได้ในวันนั้น บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป 
  • ระยะเวลาการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับระยะทางของลูกค้าและเส้นทางการเดินทางที่ บริษัท ฯ จัดให้ ซึ่งปกติแล้วจะไม่เกิน 3-7 วัน
ช่องทางการจัดส่ง
  • นำส่งโดย บริษัท เซ็นทรัล Clean จำกัด ให้บริการโดยไม่เสียค่าขนส่ง โดยขอบเขตของการขนส่งจะอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น 
  • จัดส่งโดย บริษัท ขนส่งอื่น ๆ (เฉพาะในกรณีที่ลูกค้าตั้งอยู่ในจังหวัดหรือนอกพื้นที่จัดส่งของเรา) และลูกค้าจะต้องจ่ายค่าขนส่ง