ได้รับรางวัล DBD Verified Award 2012

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามองไปข้างหน้าเพื่อผลักดันธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้เป็น Star of the Year หวังที่จะใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อหารายได้เข้าประเทศ ขยายตลาดและลดต้นทุนสำหรับ SMEs ไทยและเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทางธุรกิจ สร้างความเข้มแข็งและน่าเชื่อถือโดยการออกเครื่องหมาย DBD Verified พร้อมที่จะเปิดประตูสู่อีคอมเมิร์ซของอาเซียนในปี 2015

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้คะแนนความน่าเชื่อถือแก่องค์กรที่ดำเนิน ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “DBD Verified” ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งรัดการส่งเสริมธุรกิจไทย

เราผ่านการคัดเลือกจาก 218 บริษัท เพื่อให้ได้รับรางวัลที่ทรงเกียรตินี้

ได้รับเครื่องหมาย DBD Verified 2012 เว็บไซต์ “www.cenclean.com” เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ที่ได้รับโลโก้ DBD Verified ในปี 2012 เราได้รับป้ายนี้ 3 ปี ติดต่อกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website Security Test