เว็บไซต์ “cenclean.com” ของเราได้เครื่องหมาย Trustmark จากกระทรวงพาณฺฺิชย์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
จัดงานอีคอมคอมเมิร์สขึ้นที่ชั้น 6 ณ ศูนย์พัฒนาการค้า แห่งประเทศไทยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เพื่อมอบรางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่โดดเด่นได้รับ Trustmark ซึ่งจะมอบให้กับผู้ประกอบการ ดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซยอดนิยม เป็นโมเดลที่เชื่อถือได้สำหรับผู้ประกอบการรายอื่นที่เพิ่งเริ่มธุรกิจนี้ www.cenclean.com เลือกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อรับเกียรตินี้ “โดย คุณขวัญลภัส ธนาสมุทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นคลีน พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ DBD Verified จาก นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Website Security Test