นักวิจัยเตือน! ล้างจานฟองน้ำ

เชื่อหรือไม่ว่า “ฟองน้ำ” หรือ “แผ่นล้างจาน” ใช้ในทุกครัวเรือนและในร้านอาหาร ถ้าไม่ถูกสุขลักษณะ อาจเป็นพื้นที่เพาะพันธุ์ และเป็นพาหนะของแบคทีเรีย ไปที่ของใช้ในครัวเรือนภาชนะเครื่องใช้หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เรามั่นใจว่าจะทำความสะอาดได้เป็นอย่างดี

แบคทีเรียแฝง “ล้างจาน” หรือ “ฟองน้ำ” อาจทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคอาหารเป็นพิษ โรคอุจจาระร่วงเกิดจากการบ่มเชื้อแบคทีเรีย “Salmonella” ติดกับเนื้อสัตว์เช่นเนื้อหมูเนื้อวัวไก่เป็นต้นสถิติจากกระทรวงสาธารณสุขชี้ให้เห็นอันตรายจากการเป็นโรคอาหารเป็นพิษ สะท้อนจากจำนวนผู้ป่วยตลอดปี 2552 ยังคงมีผู้ป่วยที่เป็นโรคอาหารเป็นพิษมากกว่าแสนแสนต่อปี!

ข้อมูลทางสถิติของกระทรวงสาธารณสุขในปีพ. ศ. 2552 เรื่องโรคอาหารเป็นพิษทีมวิจัยจากภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระมงกุฎเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดเผยถึงอันตรายของแบคทีเรียที่พบในกระดาษขัดและฟองน้ำทำความสะอาด ภาชนะบรรจุอาหารและภาชนะทำอาหาร สาเหตุของเชื้อแบคทีเรียที่เหลืออยู่บนแผ่นขัดและฟองน้ำเกิดจากการดูแลและทำความสะอาดที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การบ่มเชื้อแบคทีเรีย Salmonella ซึ่งเมื่อทำความสะอาดแผ่นขัดและฟองน้ำทำความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์ทำอาหารมีโอกาสสูงที่เชื้อแบคทีเรียจากแผ่นขัดและฟองน้ำ อาจติดกับภาชนะ นอกจากนี้สภาพอากาศในประเทศไทยยังมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ง่าย ดังนั้นการแพร่กระจายและเพิ่มแบคทีเรียอย่างรวดเร็ว “วิธีการลดหรือทำลายแบคทีเรียในเครื่องล้างเครื่องล้างจานหรือฟองน้ำมีอยู่หลายวิธี

ขอแนะนำให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วย

1) การใช้ความร้อน โดยการใส่แผ่นขัดหรือฟองน้ำที่ล้างทุกวัน ล้างน้ำให้สะอาดและทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลาอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง แต่วิธีนี้ไม่สามารถทำได้ 100% ถ้าอยู่ในแสงแดด

2) ใช้กรดโดยน้ำส้มสายชู หรือน้ำส้มสายชู 4 ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำครึ่งลิตร จากนั้นก็นำมาถูหรือฟองน้ำล้างทุกวันเพื่อแช่ไว้ค้างคืน และเปลี่ยนน้ำส้มสายชูทุกวัน สภาวะที่เป็นกรดสูงจะช่วยลดปริมาณจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับการบริโภค

3) และวิธีสุดท้ายคือ ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างจานที่มีส่วนผสมเพื่อขจัดและป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในแผ่นขัดหรือฟองน้ำ