1 – ชำระโดย bank transfer.

คุณลูกค้าสามารถชำระเงินผ่าน ATM หรือ Internet bank Bangkok.

เลือกวิธีการส่งหลักฐานการชำระเงินดังต่อไปนี้;

  1. กรอกแบบฟอร์มบน website หรือส่ง email ยืนยันการสั่งซื้อ พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน
  2. ถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงิน ส่งรูปถ่ายหลักฐานการโอนเงินจากธนาคารหรือตู้ ATM มายังทางเลือกดังต่อไปนี้ ;
  • – by Fax;   +66 (0) -9  
  • – E-mail;   info@cenclean.com
  • – LINE ;   @cenclean
  • – Facebook: @cenclean
  • – Instagram: cenclean

* ส่งหลักฐานการโอนเงินไปยัง Email, Line, Facebook หรือ โทรไปยัง Office

2 – การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

คุณลูกค้าสามารถชำระบัตรเครดิต VISA หรือ MasterCard ผ่านทาง website.

1. การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Online 2. ยืนยัน Order 3. ใส่รายละเอียดบัตรเครดิต และการชำระเงิน 4. กรอกข้อมูลในการตรวจสอบ 5. การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์