Showing all 7 results

กระดาษชำระม้วนใหญ่

– ผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100%

– ไม่มีส่วนผสมของสารเรืองแสง

– ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม

– แตกตัวในน้ำได้ดี

– ไม่ทำให้ท่อน้ำอุดตัน

Website Security Test